Reilu suomalainen perheyhtiö.

Pohjola Rakennus -konserni tutkitusti hyvä työpaikka

Pohjola Rakennus Group PRG Oy tytäryhtiöineen pääsi tuoreessa Great Place to Work -tutkimuksessa parhaiden, keskisuurten yritysten listalle. Vaikka sijoitus (23) ei ollut kärkijoukossa, jo listalle pääsy on saavutus. Tulos julkistettiin torstaina 11.2.

– Olemme hyvin tyytyväisiä tulokseen, koska olemme koko Pohjola Rakennus -konsernissa tehneet systemaattisesti työtä henkilöstötyytyväisyyden edistämiseksi, konsernijohtaja Juha Metsälä sanoo.

Great Place to Work -määritelmän mukaan hyvässä työpaikassa työntekijät luottavat organisaationsa johtoon, ovat ylpeitä siitä mitä tekevät ja nauttivat työtovereidensa kanssa työskentelystä.

Pohjola rakennus gptw 447

Pohjola Rakennus -konsernin johtoryhmä iloitsi yhtiön hyvästä tuloksesta Great Place to Work -tutkimuksessa.

Pohjola Rakennuksen strategiaan kuuluu muun muassa organisaation osaamisen jatkuva kasvattaminen. Pohjola Akatemia kehittää ja yhtenäistää henkilöstöä sekä toimintoja, mikä osaltaan lisää työtyytyväisyyttä.

– Hyvän työpaikan luomisessa ovat mukana tietysti kaikki konsernin työntekijät ja hallitus, mutta avainasemassa ovat tytäryhtiöiden toimitusjohtajat ja muut johtoryhmän jäsenet. Pohjola Akatemiassa laitetaan ylimmän johdon koulutuksessa hyvät käytännöt kiertoon. Yhteistä johtamistapaamme viedään pehmeämpään suuntaan eli ihmisten johtamiseen, Juha Metsälä toteaa.

Pohjola Rakennus Group PRG Oy tytäryhtiöineen pääsi tuoreessa Great Place to Work -tutkimuksessa parhaiden, keskisuurten yritysten listalle. Vaikka sijoitus (23) ei ollut kärkijoukossa, jo listalle pääsy on saavutus. Tulos julkistettiin torstaina 11.2.

Avointa ja arvostavaa

Pohjola Rakennuksessa mitataan henkilöstötyytyväisyyttä säännöllisesti ja tulokset ovat viime vuosina olleet erittäin hyviä. Vastaajista 92 prosenttia on sitä mieltä, että Pohjola Rakennus on todella hyvä työpaikka ja 95 prosenttia tuntee johdon luottavan siihen, että ihmiset tekevät työnsä ilman tarkkailua.

Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat pitävät osaltaan huolta siitä, että Pohjola Rakennus koetaan hyväksi työpaikaksi.

– Jaan työntekijöille vastuuta ja monipuolisia työtehtäviä sekä luotan työntekijöihin ja heidän tekemiinsä ratkaisuihin, Tomi Jukola Pohjola Rakennus Oy Keski- ja Itä-Suomesta toteaa.

Mikko Kilpi Länsi-Suomesta puolestaan korostaa, että johtaminen on oikeanlaista viestintää.

– Matala organisaatio mahdollistaa välittömän ja avoimen vuorovaikutuksen henkilökunnan kesken. Konserninjohtaja avoimella ja säännöllisellä viestinnällään tukee ja antaa mallia myös meille muille, Kilpi sanoo.

Työntekijöistä 96 prosenttia pystyy mielestään järjestämään työstään vapaata tarpeen vaatiessa.

– Pidetään huolta siitä, että joustoa on molempiin suuntiin. Tärkeää on viestiä sekä huonot että hyvät uutiset. Arjessa on aina pieniä onnistumisia, niistä on hyvä iloita yhdessä.

– Henkilökunnan tulee tietää, mitä kukin yhteisessä organisaatiossa tekee. Toisen työtä ei voi arvostaa ellei ymmärrä, mitä siihen työhön kuuluu, Kim Bono Uusimaasta toteaa.

- Yksittäisen työntekijän rooli on todella merkittävä verrattain pienessä ja dynaamisessa työyhteisössä, Kalle Tamminen Infrasta muistuttaa.

– Kaikkien työntekijöiden pitäisi kokea olevansa tärkeä osa yhteistä toimintaa. Kaikille on pyrittävä luomaan mahdollisimman hyvät olosuhteet tehdä oma työnsä tehokkaasti, Tamminen sanoo.

Great Place to Work Finland on koonnut listan Suomen parhaista työpaikoista jo 14 vuoden ajan. Vastaava tutkimus tehdään yli 50 maassa ympäri maailmaa. Listapaikka on tavoiteltu, haluttu ja ennen kaikkea ansaittu saavutus.

Jaa:

   Suomen vahvimmat   Platinalogo2007 2016

Aaa2017

Menestyjat 2017 rgb FI
Parhaat2017

Kasvu2017

EOY2015

RALA Pätevyys